۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

اعتراض کارگران پرس به اضافه کاری اجباری

سلام همکار عزیز برای اطلاع از اخبار ایران خودرو به گروه تکاپو ببیوندید واز وبلاگ خودرو کار بازدید کنید اخبار و گزارشات ونظریات خودرا برای ما ارسال کنید خودرو کار جمعی از کارگران ایران خودرو*

اضافه کاری اجباری لغو باید گردد


هفته گذشته کارگران سالن پرس نسبت به اضافه کاری اجباری شدیدآ اعتراض کردند کارگران معترض می گویند در سالنهای پرس در مناسبهای که  که خارج از  تعطیلات عمومی تعطیل اعلام می شود مدیریت پرس به قوانین پایبند نیستند واز کارگران می خواهند در سر کار حاضر شوند وگرنه مزایای آنان کسر خواهد شد کارگران این حرکت مدیریت را غیر قانونی دانسته وخواهان پایان دادن به اضافه کاری اجباری در روز های تعطیلات عمومی هستند 


تعاملی بر اضافه کاری اجباری

اضافه کاری اجباری همچنان ادامه دارد

در ایران خودرو  اضافه کاری اجباری برای جایگزینی و پر کردن کمبود نیروی انسانی  همچنان ادامه دارد

تفکر کاهش نیرو مساوی با گرفتن یک پست ومقام در ایران خودرو است مدتها است چون خوره به جان کارگران خطوط تولید شده است.مسابقه کاهش هزینه ها همچنان قربانی می دهد وقربانیان  آن چه کسانی غیر از کارگران می باشند.در هر قسمت برای اینکه کسی بتواند ترقی کند وبه جایگاهی برسد ملاک شایستگی فرد ی واجتماعی نیست بلکه رعایت یکسری از فاکتورهای است که مدیت در جلو فرد متقاضی می گذرد.فرد متقاضی احراز پست حتما باید بتواند به مدیریت نشان بدهد که چقدر توانسته به اهداف اعلام شده دست پیدا کند یکی از اولین آیتم که برای مدیریت بسیار مهم است اجرای طرح کاهش هزینه توسط فرد متقاضی است اگر فرد متقاضی نتواند از این آزمون موفق بیرون بیآید با وجود شایستگیهای فردی واجتماعی عذر اوخواسته می شود.

واین تفکر واین الزام باعث شده است هر فردی که کاندید یک پستی مدیریتی می شود اولین قدم به سوی کاهش هزینه ها برود .این افراد در سه گروه قرار می گیرند.گروه اول که با شایستگی برای کسب مقام کاندید می شوند از میان خود کارگران هستند وهر گز تن به خواست نامشروع مدیریت نمی دهند وهر گز برای یک مقام بالا هم زنجیر های خودرا نمی فروشند چون این افراد از بین خود کارگران هستند وکاربلد هستند وپایگاه اجتماعی در میان کارگران دارندمدیریت وحراست مجبور می شوند که  تن به این کار بدهند واین افراد که بیشترین افراد کسب شغل های سرپرستی هستند عموما از لایه های پاینی  هستند اما دسته دوم کسانی هستند که متخصص هستند وهرگز هم تمایل ندارند به کاری مشغول شوند که به آن اعتقاد ندارند اما ضرورتا مجبور می شوند که پستهای مدیریتی را قبول کنند چون چاره ای ندارند کار در کشور ما برای یک مدیر کار آنچنان سخت نیست بلکه فقط برای دستور و چند تا امضائ واجرای دستورات بالای ها است وبود ونبود این مدیریتها هیچ نقشی در تولید ندارند اینه عین کاسب کاران دست فروش کنار خیابان هستند در عوض مزایای دارد که با کار بدست نمی آید داشتن هزاران امتیاز که هر کسی را وسوسه می کنداما دسته سوم که افراد فاقد تخصص وکارنا بلد وبیشتر در پستهای بالا و از طریق رابطه وتحمیل از سوی مقامهای بالترویا حراست  کاندید پستهای مدیریتی می شوند و آنها آسان ترین وبی درد سرترین راه را انتخاب می کنند.ودیوار کوتاهتر دیواراز کار گر بدبخت پیدا نمی کنند وبا یک طرح من در آوردی دست به کاهش نیرو می زنندوبا کار فرد اخراجی را به گردن کارگر دیگر می اندازند.وبعد از مدتی چون کارها پیش نمی رود کارگرانرا وادار می کنند که اضافه کار اجباری بایستند واگر کارگری تن به اضافه کاری اجباری ندهد نه تنها کلی از مزایای قانونی وی کسر می شود بلکه  به لیست کاندید بعدی برای کاهش نیرو می شوند

این مسایل باعث شده است که معضل اضافه کاری اجباری هرگز در این خودرو حل نشود

واین مسله بارها مورد اعتراض کارگران قرار می گیرد وجالبتر جواب مسولان همیشه به این واکنش ها این چنین است  ما کسی را وادار به اضافه کاری اجباری نکردیم

بخوانیم جواب مسولان پرس به اعتراض کارگران به اضافه کاری اجباری

عده زيادي از همكاران از اعلام اضافه كار اجباري در سالن پرس گلایه کرده اند.

مسولات پرس: حضور پرسنل مجموعه توليد قطعات پرسي به صورت چهار شيفت است که پرسنل اين مجموعه مطابق جدول تقويم كاري اعلام شده درابتداي هر سال، در محل کار خود حضور مي يابند پس لزومي به حضور اجباري پرسنل در ايام تعطيلات نیست.

اگر اضافه کاری اجباری نیست پس چرا کارگران اعتراض می کنند.

از همکاران سالن پرس می خواهیم در این مورد اظهار نظر کنند

ما منتظر نظریات شما هستیم

پیک خودرو