۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

بهاران خجسته باد

سلام همکار عزیز برای اطلاع از اخبار ایران خودرو به گروه تکاپو ببیوندید واز وبلاگ خودرو کار بازدید کنید اخبار و گزارشات ونظریات خودرا برای ما ارسال کنید خودرو کار جمعی از کارگران ایران خودرو*


بهاران خجسته باد


فریاد زد چکاوک :

نوروز می رسد
تاک برهنه گفت :
گرجان به مژده تو فشانم روا بود
اما هنوز ،
سرمای بهمنی ،نشکسته ست
و من برف دیر پای
انگار تا ابد
بر فرق کاج پیر خانه ،نشسته ست
آن کاروان شادی و گل از کدام راه
در این هوای سرد توان سوز می رسد؟
بید کهن به رقص درآمد که : غم مدار
تامن به یاد دارم ،نوروز دل افروز
نوروز جاودانی
نوروز مردمی
در وقت خود شکفته و پیروز می رسد!
در آستانه سال نو ضمن همدردی با تمام خانواده جان باختگان چه در حوادث کار چه در مبارزات آزادیخواهانه وضمن همدردی با مسیبت دیدگان حوادث طبیعی بخصوص مردم زاپن ونثار درود بی پایان به شهیدان جاویدان راه آزادی طیقه کارگر و خانواده زندانیان در بند با یاد زندانیان سیاسی بخصوص کارگران زندانی
فرا رسیدن نوروز ،
بهار با گلهایش، سال نو با امیدهایش و
نویـد بخـش فـرصـت هـای بهتـر بـرای فـرزنـدانـمــان ،امنیـت بـرای
خانواده هایمان و پیشرفت و ترقی برای جامعه و صلح و دوستی و
بهروزی برای شما همکاران گرامی مبارک باد.
جمعی از کارگران ایران خودرو
اول فروردین سال 90