۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

دستگيري دهها نفر از کارگران معترض ايران خودرو

سلام همکار عزیز برای اطلاع از اخبار ایران خودرو به گروه تکاپو ببیوندید واز وبلاگ خودرو کار بازدید کنید اخبار و گزارشات ونظریات خودرا برای ما ارسال کنید خودرو کار جمعی از کارگران ایران خودرو*
دستگيري دهها نفر از کارگران معترض ايران خودرو
ماموران وزارت اطلاعات دهها نفر از کارگران ايران خودرو را دستگير کردند


روز گذشته در ايران خودرو به علت بر خورد يک کاميون با کارگران که منجر به کشته شدن چند نفر کارگر ومجروح شدن عده اي گرديد کارگران ايران خودرو براي همبستگي با کارگران جانباخته از اول صبح در

پارگينگ شرکت تجمع کرده وبا دادن شعار مرگ بر نجم الدين مرگ بر قاتلان خواهان دستگيري عاملان اين حادثه ناگوار شدند به دنبال بالا گرفتن دامنه اعتراضات نيروهاي يگان ويژه که از شب قبل براي سرکوب اعتراضات کارگران وارد شرکت شده بودند از ورود کارگران يه شرکت

جلوگيري کرده ودر اين ميان نيروهاي اطلاعات دهها نفر از کارگران را دستگير وبا خود به بازداشت گا هها منتقل کردند

از سرنوشت کارگران باز داشتي خبري در دست نيست

خودرو کار